Ώρα Εκκίνησης: 09:00
Αφετηρία: παραλιακός δρόμος (Λεωφόρος Νίκης) στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους
Τερματισμός: παραλιακός δρόμος Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου (Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου)

Εγγραφές: Πατήστε εδώ.

www.anemosthessalonikis.gr