2023 – Αποτελέσματα και Εκτύπωση Πιστοποιητικών | Marathon | 10 Km | 5 Km

2022 – Αποτελέσματα και Εκτύπωση Πιστοποιητικών | Marathon | 10 Km | 5 Km

2021 – Εκτύπωση Πιστοποιητικών | Marathon | 10 Km | 5 Km

2019 | Marathon | 10 Km | 5 Km | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

2018 | Marathon | 10 Km | 5 Km | ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

2017 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2016 | Marathon | 10 Km | 5 Km | ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΕΙΡΗΛΑΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

2015 | Μarathon | 10 Km | 5 Km

2014 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2013 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2012 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2011 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2010 | Marathon | 10 Km | 5 Km

2009 | Marathon

2008 | Marathon

2007 | Marathon

2006 | Marathon