1.    Παρακαλούμε εκτυπώστε την έντυπη αίτηση εγγραφής που επιθυμείτε, συμπληρώστε την και αποστείλετέ την με φαξ (2310 200361) ή με e-mail  στο info@alexanderthegreatmarathon.org έως 9 Μαρτίου 2016.

– Ατομική αίτηση συμμετοχής (σύντομα κοντά σας)

– Ομαδική αίτηση συμμετοχής (σύντομα κοντά σας)

– Ομαδική αίτηση συμμετοχής σχολείων (5 & 10 χλμ) (σύντομα κοντά σας)

 

2.    Παρακαλούμε εκτυπώστε την έντυπη αίτηση εγγραφής 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων, συμπληρώστε την και αποστείλετέ την με φαξ (2310 200361) ή με e-mail  στο info@alexanderthegreatmarathon.org έως 9 Μαρτίου 2016.

– Ατομική αίτηση συμμετοχής για τον αγώνα 1000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων (σύντομα κοντά σας)

– Ομαδική αίτηση συμμετοχής για τον αγώνα 1000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων (σύντομα κοντά σας)