Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι οι εγγραφές για τον 9ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» θα ανοίξουν στις 2 Σεπτεμβρίου 2013.

The Organizing Committee announces that the registration for the 9th International “ALEXANDER THE GREAT” Marathon will open on September 2, 2013.