Η διοργάνωση υποστηρίζει και υποστηρίζεται από εβδομήντα επτά (77) ιδρύματα κοινωνικής προσφοράς, τα οποία στο πλαίσιο της διοργάνωσης, διεξάγουν τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης, στα οποία δραστηριοποιούνται. Καταυτόν τον τρόπο, στηρίζονται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες απευθύνονται, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το κοινό για τις δράσεις τους και υποστηρίζονται από τη διοργάνωση οικονομικά δεδομένου ότι μέρος των εσόδων διατίθεται υπέρ του σκοπού που επιτελούν.

Αμέσως μετά το Δρόμο των 1.000μ μαθητών Δημοτικών Σχολείων θα υλοποιηθούν προγραμματισμένες δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και δημιουργικής απασχόλησης από εκπαιδευτικούς των δύο συνεργαζόμενων φορέων.

 

Με πρόταση του τομέα περιβάλλοντος της Ο.Ε. του 15ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» – bwin, οι έξι Δήμοι της διαδρομής του Μαραθωνίου και Θεσμικοί Υποστηρικτές της, θα προβούν σε καθαρισμό των δρόμων και των παρυφών των δρόμων (Μαραθώνιος, 10.000μ., 5.000μ.), γεγονός πολύ σημαντικό για το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, την αισθητική εικόνα των περιοχών και για την υγεία του κοινωνικού συνόλου.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί ανακύκλωση όλων των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της διοργάνωσης (80.000 πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια και άλλα είδη).

Η Οργανωτική Επιτροπή θα παράσχει δωρεάν στους επίτιμους προσκεκλημένους της και στους προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους αθλητές-τριες ξένων επιδόσεων τρία διαφορετικά πακέτα προγραμμάτων αθλητικής τουριστικής περιήγησης, χαμηλού και μεσαίου βαθμού δυσκολίας σε αστικό και δασικό περιβάλλον.

Παράλληλα, με την παρούσα εξέλιξη του προγράμματος, οι Δήμοι από τους οποίους διέρχεται η Μαραθώνια διαδρομή θα πραγματοποιούν αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, στα πλαίσια της διοργάνωσης.

Επιπλέον το Εργαστήριο Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα διεξάγει την έρευνα – μελέτη «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» για την καταγραφή των επιδράσεων στην καρδιά από άσκηση αντοχής, με σκοπό τη διασφάλιση της καρδιαγγειακής υγείας των συμμετεχόντων μαραθωνοδρόμων.