Ο Stoiximan.gr 13ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στον Stoiximan.gr 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και έχουν συμπληρώσει το σχετικό έντυπο που τους έχει διανεμηθεί. Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης στο έντυπο είναι τα ακόλουθα:
1) Ονοματεπώνυμο 2) Ηλικία 3) Τηλέφωνο 4) Περιοχή διαμονής 5) E-mail 6) Κωδικός αριθμός εγγραφής στον Stoiximan.gr 13ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»

3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Επιπλέον, εξαιρούνται όσοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ ή έχουν ανοικτές οικονομικές συναλλαγές μαζί του. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

4. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):
    • 1 νικητής κερδίζει 1 πλήρη διετή υποτροφία για 4 εξάμηνα φοίτησης στην ειδικότητα της επιλογής του για φοίτηση στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα ή στον Πειραιά ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη ή στη Λάρισα.
    • Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού κερδίζουν έκπτωση 30% για 4 εξάμηνα φοίτησης στην ειδικότητα της επιλογής τους στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή θα γίνει μέχρι τις 22 Απριλίου 2018.

5. Ο νικητής της πλήρους υποτροφίας θα προκύψει κατόπιν random κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 14.00 στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center) του Stoiximan 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στη ΔΕΘ – HELEXPO.

6. Επικοινωνία:
i. O νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην εκδήλωση.
ii. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει τα Δώρα του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. Επίσης η υποτροφία ισχύει για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε παράρτημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στα πλαίσια πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ.

9. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και οι διοργανωτές του Stoiximan 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του νικητή στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.