Ο Stoiximan.gr 13ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και στέλνει η EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 έως την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook. Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης είναι τα ακόλουθα:

1) Ονοματεπώνυμο 2) Ηλικία 3) Τηλέφωνο 4) Περιοχή διαμονής 5) E-mail

3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της EUROMEDICA Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης, της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

4. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

– Τρεις (3) Κάρτες Euromedica Junior Club

– Τρεις (3) Κάρτες Euromedica Lady’s Card

– Τρεις (3) Κάρτες Euromedica Health&Bonus Member’s Card GOLD

Η Junior Club Card ισχύει για παιδιά μέχρι 14 ετών. Οι δικαιούχοι της Lady’s Card και της Health&Bonus Member’s Card είναι ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για τα παραπάνω Δώρα θα ισχύσει ετήσια δωρεάν συνδρομή με βάση την ημερομηνία ενεργοποίησης και θα σταλούν ταχυδρομικώς στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που θα δηλώσουν οι δικαιούχοι.

5. Οι τυχεροί θα αναδειχθούν μέσα από «τυχαία» κλήρωση (random), που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 14.00 στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center) του Stoiximan.gr 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στη ΔΕΘ – HELEXPO.

6. Επικοινωνία:

i. O νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην εκδήλωση.

ii. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν διορία μέχρι τις 30/04/2018 να επικοινωνήσουν με την Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης για να γίνει ενεργοποίηση της κάρτας στο τηλέφωνο 2310 895121 (10:00-14:00).

iii. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει τα Δώρα του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα της EUROMEDICA Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στα πλαίσια πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές της EUROMEDICA Γενικής Κλινικής Θεσσαλονίκης.

9. Η EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και οι διοργανωτές του Stoiximan 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του νικητή στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.