Ο Stoiximan.gr 13ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και η ANDREAS STIHL A.E. διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως την Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν επισκεφτεί τη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook, έχουν απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις και έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους. Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης στο έντυπο είναι τα ακόλουθα: 1) Ονοματεπώνυμο 2) Ηλικία 3) Τηλέφωνο 4) Περιοχή διαμονής 5) E-mail

3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ANDREAS STIHL A.E., της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Επιπλέον, εξαιρούνται όσοι έχουν ανοικτές οικονομικές συναλλαγές με την ANDREAS STIHL A.E.. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

4. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχει προγραμματίσει να διαθέσει αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):

• 1 νικητής θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο σετ επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων STIHL που περιλαμβάνει χορτοκοπτικό FSA 45, ψαλίδι μπορντούρας HSA 45, φυσητήρα BGA 45 και ψαλίδι θάμνων HSA 25, συνολικής αξίας 556€.

5. Ο νικητής του σετ θα προκύψει κατόπιν random κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2018, ώρα 14:00, στο χώρο των απονομών της διοργάνωσης στην παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

6. Επικοινωνία:
i. O νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην εκδήλωση.
ii. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει τα Δώρα του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

7. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα της ANDREAS STIHL A.E. για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές της ANDREAS STIHL A.E..

9. Η ANDREAS STIHL A.E. και οι διοργανωτές του Stoiximan.gr 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του νικητή στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.