1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Ο Αθλητικός  Σύλλογος με την επωνυμία «Μ.Ε.Α.Σ ΤΡΙΤΩΝ.», (εφεξής η «Διοργανώτρια ») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Προέκταση Αγίου Δημήτριου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, λειτουργεί τον  Μορφωτικό Εκδρομικό Αθλητικό Σύλλογο Τρίτων και  οργανώνει τον  Διαγωνισμό με τίτλο Ο14ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ  σου χαρίζουν 1 πλήρη υποτροφία σπουδών»(εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους  ακόλουθους  ειδικότερους όρους και  προϋποθέσεις:

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.

 

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας  και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από 14.02.2019 έως 08.04.2019. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να  μπουν στο  στο site  του  «Διεθνούς  Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος»  http://atgm.gr/ ή στη σελίδα του Μαραθωνίου στο fb  και να δηλώνουν συμμετοχή (απαραίτητα όλα τα στοιχεία), στην ειδική φόρμα που θα βρούνε εκεί (ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ/MAIL/ΠΕΡΙΟΧΗ /ΗΛΙΚΙΑ./ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ  ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Απριλίου στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν  στο site και στην σελίδα του Μαραθωνίου στο fb.

Η διοργανώτρια  κρατάει τα στοιχεία του νικητή , Τα στοιχεία θα αποσταλούν  στο τμήμα marketing  του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Οι νικητές  θα παραλάβουν τo  έπαθλο τους  από την διοργανώτρια  και   το ΙΕΚ ΑΚΜΗ .

Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας.

5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ιστότοπο του Σταθμού.

5.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί  η διοργανώτρια  με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της διοργανώτριας  και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

5.4. Σημειώνεται ότι  δεν επιτρέπεται η  πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 1. Έπαθλο.

Ένας (1)  τυχερός  θα κερδίσει  μια (1) πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα της επιλογής τους  από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ . σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Λάρισα

Ένας (1) νικητής-ά κερδίζει  ένα (1) Έπαθλο, ήτοι  μια (1) πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα της επιλογής τους  από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Λάρισα,  στις  παρακάτω  ειδικότητες;

v  Μόδα & Ομορφιά

v  Αισθητική & SPA

v  ΜΜΕ + Αθλητισμός

v  Τεχνικά Επαγγέλματα

v  Εφαρμοσμένες Τέχνες

v  Παιδαγωγικά

v  Επαγγέλματα Υγείας

v  Τουριστικά & Επισιτιστικά

v  Οικονομία & Διοίκηση

v  Η/Υ & Νέες Τεχνολογίες

v  Ηχοληψία & Μουσική Τεχνολογία

v  Οπτικοακουστικά & Τέχνες

Όλοι οι συμμετέχοντες  στον διαγωνισμό, θα κερδίσουν 30% επιδότηση διδάκτρων .  

Η υποτροφία ισχύει  για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε παράρτημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ!

Τα στοιχεία του νικητή-ιας, διατηρούνται από την γραμματεία  της διοργανώτριας  και  θα αποσταλούν στο τμήμα marketing  του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Οι νικητές  θα παραλαμβάνουν  το έπαθλο με την επίδειξη της ταυτότητάς τους,  από τα γραφεία της διοργανώτριας  και του  ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω  τυχαίας κλήρωσης (random) στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Απριλίου στην πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Λεπτομέρειες  για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια.

Οι νικητές  θα  πρέπει να επικοινωνήσουν με την διοργανώτρια  στο τηλέφωνο  2310.200360, προκειμένου να τους αποδοθεί το Έπαθλο. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά τους και κατ’ επέκτασιν και το έπαθλο.

Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στο νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 1. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.

Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των νικητών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το Διαγωνισμό, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου (Internet), εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια.

 1. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310 200360  από τις 11.00 π.μ. – 18:00μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).

 1. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.

10.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τον διαγωνισμό είναι η διοργανώτρια, ήτοι  ο αθλητικός σύλλογος  με την επωνυμία «ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί  Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Προέκταση Αγίου Δημήτριου, Θεσσαλονίκη, email: info@atgm.gr, 2310  200360.

Η Διοργανώτρια  ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή  και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ήτοι τα στοιχεία ταυτότητας, η εικόνα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι απαραίτητα για την επεξεργασία που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών είναι η συγκατάθεση που παρέχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλ. των συμμετεχόντων, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και του νικητή θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας  ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου.

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Διοργανώτρια  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

10.3 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του (άρθρο 7 παρ. 3), το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@atgm.gr

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

10.4. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια  δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια  θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 1. Αποδοχή των όρων.

13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, των οποίων το πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Νομικό τμήμα.