1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

O MΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής «η Διοργανώτρια Εταιρεία») λειτουργεί και οργανώνει το Διαγωνισμό με τίτλο «Κάνε την εγγραφή σου στον “15ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος -bwin” και μπες στην κλήρωση, για να κερδίσεις δωρεάν ταξίδι στην Ρώμη για δύο (2) άτομα με δωρεάν διαμονή μεταφορικά και δωρεάν συμμετοχή για τον Μαραθώνιο της Ρώμης», δια μέσου του ιστότοπου της διοργανώτριας καθώς της σελίδας της στο facebook (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων, προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από την 22/10/2021 έως 20/11/2021.Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπαίνουν στη σελίδα του “15ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος -bwin” (www.atgm.gr) και στην κατηγορία ατομικές εγγραφές καθώς και στη σελίδα της διοργάνωσης στο facebook κάνοντας κλικ στο σχετικό link και να ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

1) Να συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή τους στην κατηγορία ατομικές εγγραφές.

2) Μπαίνουν αυτομάτως στην κλήρωση για το ταξίδι

3) θα κερδίσουν δωρεάν ταξίδι στην Ρώμη για 2 άτομα με δωρεάν διαμονή μεταφορικά και δωρεάν συμμετοχή για τον Μαραθώνιο της Ρώμης, στις 27 Μαρτίου 2022

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα του Διαγωνισμού για να λάβουν μέρος στην κλήρωση.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στο χώρο παραλαβής εξοπλισμού (Registration Center ) της διοργάνωσης στην ΔΕΘ.

5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ως άνω δικτυακό τόπο.

5.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η διοργάνωση με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της διοργάνωσης και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

5.4. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μια συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανα άτομο, σε περίπτωση που ο συμμετέχων στείλει περισσότερες από μια συμμετοχές, οι λοιπές συμμετοχές του δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 1. Έπαθλο.

Ένας (1) τυχερός νικητής, θα κερδίσει δωρεάν ταξίδι στην Ρώμη για δύο (2)άτομα με δωρεάν διαμονή, μεταφορικά και δωρεάν συμμετοχή για τον Μαραθώνιο της Ρώμης, στις 27 Μαρτίου 2022 (περαιτέρω το «Έπαθλο»).

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Οι νικητές θα αναδειχθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία με τυχαία κλήρωση(random). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στο χώρο της παραλαβής εξοπλισμού(Registration Center)της διοργάνωσης. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο site και τη σελίδα της διοργάνωσης στο Facebook.

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να τους αποδοθεί το Έπαθλο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας με τον νικητή εντός δύο (2) ημερών, ο νικητής θα χάνει το Έπαθλο, το οποίο θα παραλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατά τη διαδικασία της κλήρωσης.

Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

H κράτηση στο ξενοδοχείο πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως του νικητή, με το πρακτορείο (εφεξής ο «Δωροθέτης»).

O νικητής θα πρέπει να αποστείλει φωτογραφίες από τo ταξίδι, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνιακούς λόγους, στα social του σταθμού και του Δωροθέτη.

Τα στοιχεία του νικητή-ιας, διατηρούνται από την γραμματεία της διοργανώτριας. Η διοργανώτρια κρατάει τα στοιχεία του νικητή(όνομα και τηλέφωνο) και τα αποστέλλει στον Δωροθέτη καθώς και τα στοιχεία εικόνας τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου (Internet), εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια.

Σε περίπτωση αναβολής του ταξιδιού λόγω ενδεχόμενου lockdown της ειδικής συνθήκης covid 19, η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ο νικητής θα πρέπει να επιλέξει σε συνεργασία με τον Δωροθέτη διαφορετικό προορισμό, σε διαφορετική ημερομηνία.

 1. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον αέρα, στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.atgm.gr, είτε στη σελίδα της στο Facebook.

 1. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310200360, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

 1. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.

10.1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ του νικητή θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

10.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 1. Αποδοχή των όρων.

13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων, εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, των οποίων το πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Νομικό τμήμα.